Urheilu yhdistää kansoja

Heikki Roiko-Jokela

Suomen Urheiluhistoriallinen Seura, 2020

Urheilu yhdistää kansoja -teoksen kansi

Jyväskylän yliopiston poliittisen historian dosentti Heikki Roiko-Jokela on viimeisen 30 vuoden aikana julkaisut useita, eri tematiikkaa käsitteleviä tutkimuksia Suomen ja Viron suhteista. Uutena aluevaltauksena on tänä vuonna ilmestynyt kirja Suomen ja Viron urheilusuhteista. Roiko-Jokelan lähestymistapa on pääosin kronologinen ja tältä pohjalta kirja jakautuu neljään osaan: sotien välinen aika, Urho Kekkonen urheilusuhteiden edistäjänä, Työväen urheiluliiton suhteet Viroon sekä Suomen ja Viron urheilusuhteet 1980-luvun lopulta 1990-luvun alkuvuosiin.

Poikkeuksen kronologiassa tekee mielenkiintoinen toinen osa, joka keskittyy Urho Kekkosen toimintaan. Varmasti pääosa suomalaista muistaa, että Kekkonen oli urheilumiehiä, mutta harva tietää hänen vaikutuksestaan Suomen ja Viron urheilusuhteisiin. Kekkonen edisti niitä 1920-luvulla ylioppilaspoliitikkona, 1930-luvulla kansanedustajana ja sisäministerinä ja 1950-luvulta alkaen tasavallan presidenttinä. Kekkosen Viron-matka vuonna 1964 vaikutti positiivisesti myös urheilulliseen kanssakäymiseen Viron kanssa.

Kirja antaa hyvän yleiskuvan siitä, kuinka erilaiset tahot Suomessa ovat eri aikoina olleet luomassa urheilusuhteita Viroon. Sotien välisenä aikana urheilusuhteita luotiin heimoaatteen hengessä ja aktiivisia olivat mm. suojeluskunnat. 1950-luvulta alkaen eturintamassa suhteiden luomisessa oli suomalainen työväenurheilu. Laulavan vallankumouksen aikana urheilusuhteiden tiivistyminen taas liittyi suomalaisen yhteiskunnan läpäisseeseen haluun auttaa virolaisia heidän itsenäisyyskamppailussaan. Viralliset organisaatiot joutuivat kuitenkin toimimaan kieli keskellä suuta, ettei virolaisten auttaminen olisi vahingoittanut Suomen idänsuhteita.

Kirjaan ei ole kerätty luetteloja suomalais-virolaisten urheilukoitosten voittajista tai tuloksista, vaan kirjan painopiste on urheilusuhteissa osana Suomen ja Viron välisten poliittisten suhteiden kehitystä. Urheilu on kiinteä osa muuta yhteiskuntaa, eikä täysin epäpoliittista urheilutoimintaa, ainakaan valtiotasolla, ole olemassakaan. Kansainvälinen urheilutoiminta, ja siten myös Suomen ja Viron urheilusuhteet, on aina sidoksissa myös harjoitettuun ulkopolitiikkaan.

Heikki Rausmaa

Elo 5/2020