Julkaistu: 17. toukokuuta 2013

Vapaan taiteen voimakenttä

 

Nykytanssia, performansseja, näyttelyitä ja lyhytdraamaa ‒ tällaista ohjelmaa tarjoaa Kanuti Gildi SAAL Tallinnan vanhassakaupungissa. Vuonna 2002 perustettu SAAL on Viron ensimmäinen ja merkittävin nykytanssille ja vapaalle esitystaiteelle omistettu näyttämö.

Toimintaperiaatteiltaan ja tuotantotavaltaan SAAL poikkeaa tyystin Viron muista teattereista: taiteellista henkilökuntaa ei ole, vaan kaikki esitykset ovat ulkopuolisten taiteilijoiden tekemiä. Kanuti Gildi SAAL valitsee ohjelmistonsa sille tarjotuista esityksistä ja toteuttaa ne yhteistuotantoina. Suomesta vastaavalla tavalla toimivaa näyttämöä ei löydy. Lähin vertailukohde on nykytanssikeskus MDT Tukholmassa.

Kansainväliset vierailuesitykset ovat olennainen osa SAALin ohjelmistoa. Kansainvälisyys näkyy etenkin vuosittaisessa Augusti TantsuFestival -tapahtumassa, joka levittäytyy Tallinnaan elokuun lopussa. Nykytanssitapahtumana aloittanut festivaali kokoaa yhteen eri taiteenalojen rajoilla liikkuvia esityksiä ja esitystaiteen uusimpia ilmiöitä sekä Virosta että muualta maailmasta. Tänä vuonna festivaali järjestetään neljättätoista kertaa.

Erityistä Kanuti Gildi SAALin toiminnassa on myös se, että SAAL tarjoaa taiteilijoille työtilaresidenssejä. Taiteilijat saavat salin käyttöönsä kuukaudeksi tai kahdeksi ja voivat toteuttaa haluamiaan projekteja: harjoitella, kokeilla, suunnitella ja halutessaan valmistaa esityksiä. Esitysten tekoa ei kuitenkaan vaadita, vaan residenssitoiminnan ideana on antaa taiteilijoille tilaa ja aikaa luoville prosesseille.

Uteliaana uutta etsimään

Kanuti Gildi SAALin toiminnanjohtaja ja taiteellinen johtaja on Priit Raud. Raud kuuluu paikan perustajiin ja vastaa keskuksen ohjelmistosta, tuottaa sen tapahtumat ja koordinoi residenssitoimintaa. Töidensä ohella Raud johtaa Viron suurinta kansainvälistä teatterifestivaalia Baltoscandalia ja järjestää eri maissa virolaisen nykytanssin katselmuksia.

Teatteri on Raudille elämäntapa. Osan vuotta hän kiertää festivaaleilla eri puolilla maailmaa etsimässä uusia vierailuesityksiä. Teatterissa hän käy keskimäärin viitenä iltana viikossa ja näkee noin 250 esitystä vuodessa. Mikä saa hänet päivä toisensa jälkeen palaamaan esitystaiteen ääreen?

− Uteliaisuus on tärkeä syy. Minua kiinnostaa, mitä taiteilijat tekevät ja miksi. On myös jännittävää seurata heidän kehitystään, Raud kertoo.

– Lisäksi minua kiinnostaa, mitä esitystaiteessa tapahtuu muualla maailmassa, ja haluan tuoda sieltä maistiaisia Viroon.

Yllätyksiä yleisölle

Kanuti Gildi SAALin ohjelmistossa onkin paljon sellaista, mitä muualla Virossa ei näe. Uudenlaisten ja rajoja rikkovien esitysten tuottamiseen sisältyy aina riskejä, mutta Priit Raud ajattelee, että taiteessa ja kulttuurissa riskejä kuuluukin ottaa. Kanuti Gildi SAALia hän luonnehtii riskialttiiksi ja vapaaksi näyttämöksi. Rohkeat ohjelmistovalinnat vaativat uteliaisuutta ja avaraa mieltä myös katsojilta.

− Meille tullessaan yleisö ei yleensä tiedä, mitä on tullut katsomaan.

Kanuti Gildi SAALissa käy paljon nuorta yleisöä ja Tallinnassa asuvia ulkomaalaisia. Muutaman vuoden takaisessa katsojatutkimuksessa yli puolet vastaajista ilmoitti, ettei käy missään muussa teatterissa.

Katsojia on vuosittain noin 13 000, ja määrä kasvaa jatkuvasti.

SAAL ei kuitenkaan ole perinteisessä mielessä yleisökeskeinen teatteri, vaan toiminnan lähtökohtana on taiteilija. Ajatuksena on, että kun taiteilijalle annetaan mahdollisimman hyvät puitteet taiteen tekemiseen, on yleisöllekin tarjottavaa.

Tulevaisuudessa Kanuti Gildi SAAL aikoo keskittyä taiteelliseen sisältöön entistäkin enemmän. Viron teatterikenttään tulee koko ajan uusia toimijoita, ja kilpailu katsojista kovenee. SAAL ei kuitenkaan haali yleisöä keinolla millä hyvänsä, vaan haluaa erottua mietityllä sisällöllä.

Sisällökkään esityksen elementtejä ovat rehellisyys ja henkilökohtaisuus, Priit Raud ajattelee. Näihin kriteereihin on hankala vastata, jos tekee toisintoja valmiista näytelmistä. Omakohtaisuus kärsii, jos toistaa jo ajateltuja ajatuksia.

− Henkilökohtaisuus tekee esityksestä inhimillisen. Inhimillisyys taas on hyvän esityksen tärkeä osatekijä, Raud miettii. Raud kuitenkin korostaa, etteivät hänen mieltymyksensä säätele Kanuti Gildi SAALin tarjontaa.

Tuhat tanssia tunnissa

Augusti TantsuFestivalin rinnalla SAALin suurimmat tapahtumat ovat Maikellukese päevad ja Made in Estonia maraton. Ne ovat lyhytteatterifestivaaleja, joissa kaikki esitykset ovat alle 15 minuutin mittaisia. Maikellukese päevad on yksipäiväinen performanssifestivaali, jonka ohjelman laativat kuraattorit ja esiintyjinä ovat eri taiteenalojen ammattilaiset.

Made in Estonia maraton puolestaan on avoin myös harrastajille: esiintymään voivat ilmoittautua kaikki halukkaat. Tänä vuonna maratonilla nähtiin lähes kolmekymmentä esitystä.

Kokeilunhalu näkyy Kanuti Gildi SAALin kaikessa ohjelmassa. Kiinnostava esimerkki alkukesän tarjonnasta on Cabaret Rhizomen Mutanttants, jossa tunnin mittaiseen koreografiaan on mahdutettu tuhat tanssia. Internetistä löytämiensä videoiden avulla näyttelijät ovat opetelleet eri maiden ja kulttuurien tansseja. Kutakin tanssitaan noin 3,5 sekuntia. Koreografi Päär Pärenson kertoo idean syntyneen listauksista, joissa kerrotaan, mitkä kaikki elokuvat ihmisen tulisi elämänsä aikana nähdä tai mitkä kirjat lukea. Mutanttants-esityksessä ajatus on siirretty tanssiin ja viety äärimmilleen.

Teatteria jo Ruotsin vallan aikana

Kanuti Gildi SAALin nimi viittaa 1200-luvulla perustettuun käsityöläisten kiltaan, jolle talo alun perin kuului. Kiltaan kuuluivat arvostetuimpien käsityöläisammattien edustajat: kultasepät, kellosepät, leipurit, suutarit, maalarit, hattumaakarit ja hansikkaiden valmistajat.

Ensimmäinen kirjallinen tieto killan talossa pidetystä teatteriesityksestä on vuodelta 1630. Silloin paikassa vieraili ruotsalainen marionettiteatteri.

− Kanuti Gildi SAALissa on siis tehty teatteria jo ennen kuin Viron valtio syntyi, Priit Raud vitsailee.

Raudin luotsaama taidekeskus jatkaa omalla tavallaan killan perinteitä. Nykyisinkin samojen seinien sisällä varjellaan luovuutta ja ammattitaitoa.


Elo 3/2013