Pühapäeval, 12.11.2023 toimub Helsingis Eesti Majas eesti keele B1-taseme eksam.

1. Eksamile registreerumiseks tuleb välja printida avaldus leheküljelt
https://harno.ee/tasemeeksamid#registreerumine (avalduse blankett - https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-02/harno_tasemeeksami_avaldus2020_1.pdf)

Seal on ka teisi võimalusi, nt elektrooniline registeerumine Testide Andmekogus EIS.

2. Palun märkida avaldusele kohta MÄRKUSED - Soovin teha eksamit Helsingis.

3. Hiljemalt 01.10.2023 tuleb saata täidetud avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga e-posti aadressile harno@harno.ee.

Võib saata ka postiga:
SA Innove
Lõõtsa 4
EE 11415 Tallinn
Eesti

4. HARNOst tuleb avaldusele märgitud meiliaadressile teade, et olete registreeritud eksamile.

5. Pühapäeval, 22.10.2023 kell 12 on konsultatsioon Eesti Majas Helsingis. Eksami kontaktisik Helja Kirber tutvustab eksamikorda ja koos tehakse läbi näidiseksam. Konsultatsioon on vabatahtlik, aga väga kasulik on näidiseksam läbi teha, eriti suuline osa.

6. Eksami tegemine on tasuta.

7. Näidiseksamitega saab tutvuda aadressidel www.harno.ee (vaata kindlasti lõpus B1-taseme eksamieelse konsultatsiooni materjalid, seal on näidiseksam ja kuulamistestid).

8. Rohkem infot tasemeeksamite kohta
https://harno.ee/tasemeeksamid

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Tuglase Seltsi eesti keele õpetaja Helja Kirber ()