Pühapäeval, 8.11.2020 kell 10 toimub Helsingis Eesti Majas eesti keele B1-taseme eksam.

1. Eksamile registreerumiseks tuleb välja printida avaldus leheküljelt
http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Tasemeeksamid/innove_tasemeeksami_avaldus2016_uus.pdf

Need, kellel on olemas Eesti isikukood, saavad täita digitaalse avalduse riigiportaalis
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus_ja_teadus/eesti_keele_tasemeeksamile_registreerimine_1

2. Palun märkida avaldusele kohta MÄRKUSED - Soovin teha eksamit Helsingis.

3. Hiljemalt 01.10.2020 tuleb täidetud avaldus ja koopia passist või ID-kaardist saata aadressil
SA Innove
Lõõtsa 4
EE 11415 Tallinn
Eesti

4. Innovest tuleb avaldusele märgitud meiliaadressile teade, et olete registreeritud eksamile.

5. Laupäeval, 25.10.2020 kell 12 on konsultatsioon Eesti Majas Helsingis. Eksami kontaktisik Helja Kirber tutvustab eksamikorda ja koos tehakse läbi näidiseksam. Konsultatsioon on vabatahtlik, aga väga kasulik on näidiseksam läbi teha, eriti suuline osa.

6. Eksami tegemine on tasuta.

7. Näidiseksamitega saab tutvuda aadressidel
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-tasemeeksami-sooritajale/ (vaata konsultatsioonivihikud)

8. Rohkem infot tasemeeksamite kohta
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Tuglase Seltsi eesti keele õpetaja Helja Kirber ()