Soome keelt õpetatakse kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, jätkukursus I, jätkukursus II). Põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi ja hind on 110 eurot.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 15 eurot. Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

Kursused toimuvad Eesti Majas Suvilahtis (Sörnäisten rantatie 22 C, 00540 Helsinki)

Meie oleme valmis!

 
Maiu Juurik

Maiu Juurik

Soome keele lektor

Kui tahate soome keelt õppida, siis Maiu õpetab rõõmsalt ja tulihingeliselt.
"Tulge või südaöösi, tulge ja koputage uksele, näete nõnda — kõpp, kõpp, kõpp!”
(A. H Tammsaare “Tõde ja õigus" II osa 2. peatükk)

Ramona Lepik

Ramona Lepik

Soome keele lektor

Ramona innustub ja saab energiat argistest pisiasjadest, nagu näiteks sellest, millal ja kellele peaks ütlema sina või teie? Ka soome keele õpetajana lähtub ta eelkõige õpilaste argistest vajadustest ja huvidest, ning jagab meelsasti ka omi kurbnaljakaid kogemusi seoses selle näiliselt sarnase keele õppimisega.

Kursused

 
forum

Järgkursus II 20.1.–20.4.2020

Esmaspäeviti kell 17.00–19.30

KJätkame soome keele grammatika õppimist (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), teeme teksti- ja kõnemõistmise harjutusi, õpime uusi sõnu ning harjutame vestlemist. Õppetöö toimub soome ja eesti keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Maiu Juurik

forum

Algkursus 21.1.–27.2.2020

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Ramona Lepik

forum

Järgkursus I 3.3.–16.4.2020

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Ramona Lepik

forum

Järgkursus II 21.4.–4.6.2020

(registreerumine algab veebruaris)
Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Jätkame soome keele grammatika õppimist (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), teeme teksti- ja kõnemõistmise harjutusi, õpime uusi sõnu ning harjutame vestlemist. Õppetöö toimub soome ja eesti keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Ramona Lepik

forum

Algkursus 27.4.–3.6.2020

(registreerumine algab veebruaris)
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Registreeru