Tuglase Selts õpetab soome keelt Helsingis Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22) kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, järgkursus I, järgkursus II). Soome keeles kirjutamist saab harjutada võrgukursusel.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 15 eurot.

Meie oleme valmis!

Maiu Juurikin kasvokuva

Maiu Juurik

Soome keele õpetaja

Kui tahate soome keelt õppida, siis Maiu õpetab rõõmsalt ja tulihingeliselt.
"Tulge või südaöösi, tulge ja koputage uksele, näete nõnda — kõpp, kõpp, kõpp!”
(A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus" II osa 2. peatükk)

Virvan kasvokuva

Virva Lehmusvaara

Soome keele õpetaja

Virva arust on soome keele õppimine nagu mänguklotsidega torni ehitamine - vahel see variseb kokku või torn tuleb naljakalt välja, aga alati on tore mängida.

Soome keele kursused

Soome keele kursustel on põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi ja hind on 130 eurot.
Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

forum

Algkursus 21.8.–12.9.2024

Teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30 (esimesel nädalal kolmapäeval, neljapäeval ja reedel)

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 130 eurot

forum

Algkursus 16.9.–31.10.2024

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Virva Lehmusvaara

Hind 130 eurot

forum

Järgkursus I 4.11.–12.12.

Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Virva Lehmusvaara

Hind 130 eurot

Soome keele võrgukursus

 

forum

Soome keele kirjutamise kursus

23.9.-9.12.2024

Kursus kestab 10 nädalat, iga nädal kirjutab osaleja ühe soomekeelse teksti. Viie teksti teemad on seotud argieluga ja sobivad soome keele testi YKI jaoks harjutamiseks, viie teksti teema ja tekstiliigi valib osaleja ise vastavalt oma soovile ja vajadustele. Õpetaja kontrollib tekstid üle ja annab nende kohta kirjalikku tagasisidet. Kontaktõpet sellel kursusel ei ole.

Kursusel osalemiseks on soovitav keeleoskustase vähemalt B1.

Õpetaja Ramona Lagerspetz

Hind 130 eurot

Registreeru

Kursused: