Tuglase Selts õpetab soome keelt Helsingis Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22) kolmes erinevas tasemerühmas (algkursus, järgkursus I, järgkursus II). Soome keeles kirjutamist saab harjutada võrgukursusel.

Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase seltsi liikmeks. Seltsi liikmetele saadetakse postiga viis korda aastas ilmuv seltsi ajakiri Elo. Keelekursusele tulevatel uutel liikmetel on esimesel aastal liikmemaks 15 eurot.

Meie oleme valmis!

Maiu Juurikin kasvokuva

Maiu Juurik

Soome keele lektor

Kui tahate soome keelt õppida, siis Maiu õpetab rõõmsalt ja tulihingeliselt.
"Tulge või südaöösi, tulge ja koputage uksele, näete nõnda — kõpp, kõpp, kõpp!”
(A. H. Tammsaare “Tõde ja õigus" II osa 2. peatükk)

Ramona Lepikin kasvokuva

Ramona Lepik

Soome keele lektor

Ramona innustub ja saab energiat argistest pisiasjadest, nagu näiteks sellest, millal ja kellele peaks ütlema sina või teie? Ka soome keele õpetajana lähtub ta eelkõige õpilaste argistest vajadustest ja huvidest, ning jagab meelsasti ka omi kurbnaljakaid kogemusi seoses selle näiliselt sarnase keele õppimisega.

Viia Välin kasvokuva

Viia Väli

Soome keele lektor

Viiale lihtsalt meeldib õpetada – mida rohkem küsimusi, seda vajalikumana ta end tunneb. Õpetamisstiil on paindlikult traditsiooniline ja traditsiooniliselt paindlik.

Soome keele kursused

Soome keele kursustel on põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi ja hind on 120 eurot.
Kursustel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Tuglase Seltsist.

Kursused toimuvad videokursustena

forum

Järgkursus I 9.3.-22.4.

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30 Zoomis

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Ramona Lepik

forum

Algkursus 26.4.–2.6.

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–19.30 Teamsis

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

forum

Järgkursus II 27.4.–8.6.2021

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30 Zoomis

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Loeme, kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Ramona Lepik

Võrgukursused

 

Registreeru

Kursused: