Tuglase Selts on 1982. aastal loodud mittetulundusühing, mille ülesanne on arendada Eesti ja Soome kultuurikoostööd ning tutvustada Eesti ühiskonda ja kultuuri Soomes. Tuglase Seltsil on umbes 3 000 liiget. Seltsi büroo asub Helsingis Eesti Majas. Tuglase Seltsi kohalikud seltsid tegutsevad Oulu, Lappeenranta, Lahti, Kotka, Hämeenlinna, Hyvinkää, Turu, Kuopio, Tampere, Porvoo ja Uusikaupunki piirkonnas.

Soomes elab Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt või ajutiselt kokku umbes 70 000 eestlast. Soome-eestlased on noor vähemus, veel paarkümmend aastat tagasi elas Soomes ainult kümme tuhat eestlast. Teistest sisserändajatest eristab neid hargmaine eluviis. Paljud eestlased sälitavad tihedad sidemeed Eestiga ja see mõjutab nende keele- ja kultuuriidentiteeti ja osalemist Soome ühiskonnas.

Tuglase Selts toetab eestlaste kultuurilist lõimumist. Lähtume Soomes valitsevast käsitlusest, et õnnestunud lõimumine tähendab seda, et kohanetakse uue kultuuriga, õpitakse selgeks soome keel, osaletakse siinses töö- ja ühiskonnaelus, aga samas säilitatakse ja väärtustatakse ka oma keelt ja kultuuri. Tuglase Selts jälgib Soome eestlaste olukorda, on kursis soome-eestlasi puudutavate uurimustega, jälgib ja osaleb neid puudutavas ühiskondlikus vestluses. Tuglase Selts lähtub oma tegevuses seltsi lõimumisstrateegiast. Tuglase Selts on Soome justiitsministeeriumi juures tegutseva üleriigilise etniliste suhete nõukoja ETNO liige aastatel 2016–2024.

Tuglase Selts korraldab eestlastele soome keele kursusi, kus lähtutakse soome ja eesti keele sarnasustest ja erinevustest. Erinevate fondide toetusel toimuvad spetsiaalselt soome-eestlastele suunatud loengud ja kultuuriüritused, kuid eestlased on oodatud osa saama ka Tuglase Seltsi muust programmist. Kultuuriüritustel on võimalus parandada oma soome keele oskust, värskendada teadmisi eesti ühiskonnast ja kultuurist ning luua kontakte teiste eestlaste ja eestihuviliste soomlastega. Näiteks Tuglase Seltsi korraldatavast Mardilaadast (www.martinmarkkinat.fi), mida külastab u. 15 000 inimest, on kujunenud siinsete eestlaste ja soomlaste populaarne kohtumispaik.

Seltsil on suurim väljaspool Eestit asuv estica-raamatukogu: tuglas.fi/balti-raamatukogu ja selts annab välja viis korda aastas ilmuvat soomekeelset kultuuriajakirja: Elo

Tuglase Selts teeb tihedat koostööd nii Eesti kui Soome asutuste ja organisatsioonidega. Paljud üritused korraldatakse koostöös Eesti suursaatkonna, Eesti Instituudi, Soome-Eesti Seltside Liidu liikmesorganisatsioonidega ja Soome eestlaste organisatsioonidega.

Tuglase Selts teavitab enda tegevusest ja eesti kultuuriüritustest Soomes ajakirjas Elo, Tuglase Seltsi kodulehel www.tuglas.fi, kultuurikalendris Viro Suomessa www.virosuomessa.fi ja Facebooki lehel facebook.com/tuglasseura.

Eestikeelset infot jagatakse Facebooki lehel Eesti kultuur Soomes facebook.com/eestikultuursoomes


Näiteid Tuglase Seltsi koolitus- ja lõimumistegevustest

Soome keele kursused

Alates 2011. aastast toimuvatel kursustel õpetatakse soome keelt võrdluses eesti keelega, mis tagab keeleoskuse kiire arenemise.

tuglas.fi/keelekursused

Emakeelepäev

Emakeelepäeva aktus korraldatakse märtsis koos Eestikeelse Hariduse Seltsiga.

Eesti keele õpetajate kevadkoolitus ja õpetajate päev

Kevadised koolituspäevad on vabahariduses eesti keelt võõrkeelena ja koolides eesti keelt emakeelena õpetavatele õpetajatele. Sügisesel õpetajate päeva koolitusel osalevad Soome koolides töötavad erinevate ainete õpetajad. Koolituspäevi korraldatakse koostöös Eestikeelse Hariduse Seltsiga.

Külla tuleb…

Alates 2012. aastast toimuv kohtumiste sari kooliealistele, kus erinevate elualade inimesed Eestist räägivad lastele oma elust ja tööst ning viivad läbi töötubasid.

Sinasõbraks Soomega

Aastatel 2013-2019 toimunud üritusesari, kus soome-eestlastele tutvustati eesti keeles Soome ühiskonda ja kultuuri.

Soome-eestlaste seltside kohtumised

Tuglase Selts on koordineernud ja korraldanud soome-eestlaste seltside võrgustumispäevi Helsingis 2014., Turus 2015., Tamperes 2016., Poris ja Helsingis 2017., Mikkelis 2018. ja Helsingis 2019. aastal.

Trükised

Kevadel 2013 avaldatud trükis emakeele säilitamisest võõrkeelses keskkonnas.

Emakeel on oma keel (PDF)

Uurimus soome-eestlaste osalemisest Soome kultuuri- ja seltsielus

Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään (PDF)

Seminarid Soome eestlastest

24.11.2012 Suomen venäjänkieliset ja vironkieliset kulttuuripalvelujen käyttäjinä ja tuottajina –seminaari,
Yhteistyössä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kanssa.

20.5.2015 Virolaiset järjestöt arjessa ja yhteiskunnassa
Yhteistyössä Järjestöhautomon, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:n ja Viron suurlähetystön kanssa

17.9.2020 Eestlased Soomes. Ülevaade soome-eestlasi puudutavatest uurimustest.
Koostöös ETNOga.

Artiklid soome-eestlastest ajakirjas Elo

Virolaiset Suomessa, Elo 1/2019

Miks ja kuidas peaks eesti laps Soomes eesti keelt õppima?, Elo 5/2019

Ollako vai eikö olla? Jäädäkö vai eikö jäädä?, Elo 5/2019

Eestlased Soomes ja Eestisse tagasirände kavatsused, Elo 4/2020
Suomen virolaiset ja heidän paluumuuttoaikeensa

Eestlased Soomes – hargmaisus, mitmepaiksus ja koroonakriis, Elo 2/2021

Virolaiset Suomessa- – ylirajaisuus, monipaikkaisuus ja koronakriisi