Tuglas-seura järjestää viron kielen kursseja Viro-keskuksessa (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki) kuudessa tasoryhmässä. Niille, jotka haluavat opiskella viroa ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme eriaiheisia verkkokursseja. Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 15 euroa.

Meie oleme valmis!

 
Maiu Juurik

Maiu Juurik

Viron kielen lehtori

Maiu opettaa viroa ja suomea intohimolla, tunteella ja hyvällä fiiliksellä.
"Tulkaa vaikka vaikka keskiyöllä, tulkaa ja koputtaka ovelle,
näettekö tällä lailla – kop, kop, kop!”

A. H Tammsaare: Totuus ja oikeus, II osa – Koulutie
(Suom. Juhani Salokannel))

Helja Kirber

Helja Kirber

Viron kielen lehtori

Nuorena opiskelijana Helja ei olisi voinut uskoa, että koskaan edes käyttäisi suomea. Nykyään hän iloitsee, että voi opettaa suomea virolaisille ja viroa suomalaisille ja samalla esitellä myös naapurimaiden ajatusmaailmaa ja kulttuuria.

Viron kielen kurssit

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.
Kurssin laajuus on 36 tuntia.
forum

Alkeiskurssi 17.9.–31.10.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet ja saadaan hyvä perusta jatko-opiskelulle. Intensiivimenetelmällä opitaan tärkeätä sanastoa ja fraaseja sekä tutustutaan peruskielioppiin. Kurssista on apua niin Virossa matkailevalle kuin myös virolaisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

forum

Jatkokurssi I 5.11.–12.12.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Jatkokurssilla kartoitamme sanavarastoa, syvennämme kieliopin tuntemusta, puhumme Viroon ja virolaiseen kulttuuriin liityvistä aiheista. Harjoittelemme ja opimme kieltä intensiivimenetelmällä.

Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

forum

Edistyneiden kurssi A 18.9.–11.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia.
Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

forum

Edistyneiden kurssi B 18.9.–11.12.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Kurssilla keskustellaan ajankohtaisista viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista. Luetaan katkelmia viron kaunokirjallisuuden perusteksteistä. Kielioppia harjoitellaan toiveiden mukaan.
Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

forum

Edistyneiden kurssi C 18.9.–11.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia.
Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso C1.

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

Viron kielen verkkokurssit

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype–tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa.
Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.
desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi I

23.9.–8.12.2019

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin.
Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 190 euroa

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi II

23.9.–8.12.2019

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi III

23.9.–8.12.2019

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber

desktop_mac

Viron kielen verkkokurssi IV

23.9.–8.12.2019

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbirektiot.

Opettaja Helja Kirber

desktop_mac

Viron kielen kirjoittamisen kurssi

23.9.–8.12.2019

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa.

desktop_mac

Eesti keele komistuskivid

23.9.–8.12.2019

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

desktop_mac

Eesti keele rektsioonid

23.9.–8.12.2019

E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber

desktop_mac

Eesti keel kirjanduse kaudu

23.9.–8.12.2019

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 150 eurot.

desktop_mac

Eesti keele verbid

23.9.–8.12.2019

E-kursusel keskendutakse ühend- ja väljendverbidele ning fraseologismidele. Harjutatakse ka verbirektsiooni ja pre- ja postpositsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud sõnavara arendamisest.

Õpetaja Helja Kirber

Viron kielen teemalauantait

Kurssin hinta on 30 euroa, joka maksetaan käteisellä kurssipäivänä. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10. Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Teemalaunatait järjestetään Eesti Maja – Viro-keskuksessa klo 12–15.30.
new_releases

Eesti- ja soomekeelne seeneretk

21. september

Eesti ja soome keele õppijate ühine seeneretk Helsingi-lähedasse looduskaunisse kohta. Õpime kohapeal nii soome- kui eestikeelseid seenenimetusi ja üldist loodussõnavara. Matkal talitatakse õpetaja juhtnööride järgi ja praktiseeritakse tandemkeeleõppe vormis oma loodusalast sõnavara.

Õpetaja Maiu Juurik

Registreerumine hiljemalt 9.9.

new_releases

Eesti keele komistuskivid I

2. november

Keskendume sellele, mis soomlastele eesti keeles eriti raskusi valmistab. Miks ei või eesti keeles kirjutada „tänä“ või miks eesti keeles alati ei kirjutata nii, nagu hääldatakse? Tähelepanu all on ortograafiareeglid, aja väljendamine eesti keeles ja sõnavara.

Õpetaja Helja Kirber

Registreerumine hiljemalt 28.10.

new_releases

Eesti keele komistuskivid II

30. november

Jätkame kahe keele võrdlemist, keskendudes sellele, mis eesti keeles raskusi valmistab. Miks eesti keeles on sageli õigem kasutada asesõna lühivormi „ma“ ja miks eestlane priiskab ja kasutab „ilma autota“, „koos sõbraga“ ja „kuni majani“?. Tähelepanu all on kõik käändsõnad ja rasked sõnad.

Õpetaja Helja Kirber

Registreerumine hiljemalt 25.11.

Ilmoittaudu kurssille
forum KIELIKURSSIT

desktop_mac VERKKOKURSSIT
new_releases TEEMALAUANTAIT