Tuglas-seura järjestää viron kielen kursseja Viro-keskuksessa (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki) kuudessa tasoryhmässä. Niille, jotka haluavat opiskella viroa ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme eriaiheisia verkkokursseja.

Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 15 euroa.

Meie oleme valmis!

Maiu Juurikin kasvokuva

Maiu Juurik

Viron kielen opettaja

Maiu opettaa viroa ja suomea intohimolla, tunteella ja hyvällä fiiliksellä.
"Tulkaa vaikka vaikka keskiyöllä, tulkaa ja koputtaka ovelle,
näettekö tällä lailla – kop, kop, kop!”

A. H Tammsaare: Totuus ja oikeus, II osa – Koulutie
(Suom. Juhani Salokannel))

Helja Kirberin kasvokuva

Helja Kirber

Viron kielen opettaja

Nuorena opiskelijana Helja ei olisi voinut uskoa, että koskaan edes käyttäisi suomea. Nykyään hän iloitsee, että voi opettaa suomea virolaisille ja viroa suomalaisille ja samalla esitellä myös naapurimaiden ajatusmaailmaa ja kulttuuria.


Viron kielen kurssit

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen. Alkeis- ja jatkokursseilla käytettävän oppikirjan Meie keelesild (Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro ja Yallop) voi ostaa kurssin alussa Viro-keskuksesta.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Alkeiskurssi 17.9.–31.10.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet ja saadaan hyvä pohja jatko-opiskelulle. Intensiivimenetelmien avulla opitaan tärkeätä sanastoa ja fraaseja sekä tutustutaan peruskielioppiin. Kurssista on hyötyä niin Virossa matkaileville kuin myös virolaisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Oppikirjana Meie keelesild (kappaleet 1–6)

Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 130 €

Jatkokurssi I 5.11.–12.12.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Jatkokurssilla kartutamme sanavarastoa, syvennämme kieliopin tuntemusta ja puhumme Viroon ja virolaiseen kulttuuriin liittyvistä aiheista. Harjoittelemme ja opimme kieltä intensiivimenetelmien avulla.

Oppikirjana Meie keelesild (kappaleet 7–11)

Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 130 €

Edasijõudnute B-taseme päevakursus 16.9.–9.12.

Esmaspäeviti kl 13.30–16.00

Kursusel vesteldakse Eesti ühiskonna ja kultuuri teemadel ja harjutatakse eesti keele grammatikat, muu hulgas lauseõpetust ja erinevat tüüpi kirjalike tekstide koostamist. Grammatika õpetamisel, teemade ja õppematerjali valikul arvestatakse rühma taset ja soove. Kursus sobib neile, kes soovivad saavutada keeleoskustaset B2.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 150 €

Edasijõudnute C-taseme päevakursus 18.9.–11.12.

Kolmapäeviti kl 13.30–16.00

Kursusel vesteldakse Eesti ühiskonna ja kultuuri teemadel ja harjutatakse eesti keele grammatikat, muu hulgas lauseõpetust ja erinevat tüüpi kirjalike tekstide koostamist. Grammatika õpetamisel, teemade ja õppematerjali valikul arvestatakse rühma taset ja soove.

Kursus sobib neile, kes soovivad saavutada keeleoskustaset C1.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 150 €

Edasijõudnute C-taseme õhtukursus 18.9.–11.12.

Kolmapäeviti kl 17.00–19.30

Kursusel vesteldakse Eesti ühiskonna ja kultuuri teemadel ja harjutatakse eesti keele grammatikat, kirjutatakse arvamusavaldusi, sooritatakse ka erinevaid individuaalseid ülesandeid. Grammatika õpetamisel, teemade ja õppematerjali valikul arvestatakse rühma taset ja soove.

Kursus sobib neile, kes soovivad saavutada keeleoskustaset C1.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 150 €

Viron kielen etäkurssit

Edasijõudnute B1-taseme vestluskursus Teamsis

16.9.–10.12.2024

Esmaspäeviti kl 17.00–18.30
Kokku 12 korda, 24 tundi

Kursusel vestleme argipäevastel teemadel ning õpime ja kinnistame argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat. Räägime ka Eesti ühiskonnast ja kultuurist. Teemade valikul arvestatakse rühma taset ja soove.

Hind 100 eurot.

Õpetaja Maiu Juurik

Edasijõudnute B2-taseme vestluskursus Teamsis

18.9.–11.12.2024

Kolmapäeviti kl 13.30–15.00
Kokku 12 korda, 24 tundi

Kursusel vestleme argipäevastel teemadel ning õpime ja kinnistame argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat. Räägime ka Eesti ühiskonnast ja kultuurist. Teemade valikul arvestatakse rühma taset ja soove.

Hind 100 eurot.

Õpetaja Järvi Lipasti

Edasijõudnute B2-taseme vestluskursus Teamsis

19.9.–12.12.2024

Neljapäeviti kl 17.00–18.30
Kokku 12 korda, 24 tundi

Kursusel vestleme argipäevastel teemadel ning õpime ja kinnistame argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat. Räägime ka Eesti ühiskonnast ja kultuurist. Teemade valikul arvestatakse rühma taset ja soove.

Hind 100 eurot.

Õpetaja Viia Väli

Viron kielen verkkokurssit

Omatoimisilla verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Opettaja lähettää uudet tehtävät ja henkilökohtaisen kirjallisen palautteen kerran viikossa, ja osallistuja suorittaa tehtävät omassa tahdissa viikon aikana. Verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden opiskella kielioppia järjestelmällisesti, ja harjoitella myös suullista kielitaitoa, sillä halukkaat voivat valita lisäksi kolme yksityistä Skype-keskustelutuntia. Alkeiskurssiin sisältyy neljä Skype-keskustelutuntia. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa.

Hinnat:
verkkokurssi I (sis. 4 Skype-yksityistuntia) 230 €
verkkokurssi II (sis. 2 Skype-yksityistuntia) 200 €
kirjallisuuden verkkokurssi 150 €
muut verkkokurssit 130 €

Viron kielen verkkokurssi I

23.9.–9.12.2024

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Kurssilla luemme ja kuuntelemme tekstejä sekä harjoittelemme kirjoittamista ja kielioppia. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Keskustelemista harjoitellaan Skype-yksityistunneilla (4 × 45 min).

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 230 €

Viron kielen verkkokurssi II

23.9.–9.12.2024

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Kurssilla luemme ja kuuntelemme tekstejä sekä harjoittelemme kirjoittamista ja kielioppia (verbien ja nominien taivutus ja käyttö).

Opettaja Maiu Juurik

Viron kielen verkkokurssi III

23.9.–9.12.2024

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Kurssilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa, luetaan ja kuunnellaan Viroon liittyviä tekstejä ja katsotaan videoita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Kurssilla kerrataan kysymysten muodostamista ja verbien ja nominien taivutusta, perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien ja konditionaalin käyttöa sekä verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber

Viron kielen verkkokurssi IV

23.9.–9.12.2024

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Kurssilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa, luetaan ja kuunnellaan Viroon liittyviä tekstejä ja katsotaan videoita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Kieliopissa keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, monikon partitiivi, objekti, yhdysverbit ja verbirektiot.

Opettaja Helja Kirber

Viron kielen verkkokurssi V

23.9.–9.12.2024

Noin kaksi–kolme vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (150–200 tuntia viron opiskelua). Kurssilla käydään läpi jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa, luetaan ja kuunnellaan Viroon liittyviä tekstejä ja katsotaan videoita sekä harjoitellaan kirjoittamista. Keskeiset aiheet ovat verbien kertaaminen, passiivi, yhdysverbit ja verbirektiot, pronominien taivutus.

Opettaja Helja Kirber

Eesti keele komistuskivid

23.9.–9.12.2024

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest. Lisaks grammatika kordamisele loetakse Eestiga seotud tekste ja kuulatakse-vaadatakse videoid, Eesti raadio- ja televisioonisaateid ning harjutatakse kirjutamist.

Opettaja Helja Kirber

Eesti keele rektsioonid

23.9.–9.12.2024

E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest. Lisaks grammatika kordamisele loetakse Eestiga seotud tekste ja kuulatakse-vaadatakse videoid, Eesti raadio- ja televisioonisaateid ning harjutatakse kirjutamist.

Opettaja Helja Kirber

Eesti keele verbid

23.9.–9.12.2024

E-kursusel keskendutakse ühend- ja väljendverbidele ning fraseologismidele. Harjutatakse ka verbirektsiooni ja pre- ja postpositsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud sõnavara arendamisest. Lisaks grammatika kordamisele loetakse Eestiga seotud tekste ja kuulatakse-vaadatakse videoid, Eesti raadio- ja televisioonisaateid ning harjutatakse kirjutamist.

Opettaja Helja Kirber

Väiksed sõnad

23.9.–9.12.2024

E-kursusel korratakse ja harjutatakse pre- ja postpositsioonide, adverbide ja konjunktsioonide kasutamist. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud oskuste kinnistamisest. Lisaks grammatika kordamisele loetakse Eestiga seotud tekste ja kuulatakse-vaadatakse videoid, Eesti raadio- ja televisioonisaateid ning harjutatakse kirjutamist.

Opettaja Helja Kirber

Eesti keele kirjutamise kursus

23.9.–9.12.2024

Kursuse jooksul kirjutab osaleja 10 eestikeelset teksti. Teemad ja tekstiliigid võib valida osaleja. Õpetaja kontrollib tekstid üle ja annab nende kohta kirjalikku tagasisidet. Kursus sobib näitkes neile, kes tahavad teha B1 või B2 taseme eesti keele eksamit.

Opettaja Helja Kirber

Eesti keel kirjanduse kaudu

23.9.–9.12.2024

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti kirjanike teoseid. Tehakse sõnavara– ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Hind 150 eurot.

Õpetaja Maiu Juurik

Ilmoittaudu kurssille
KIELIKURSSIT

ETÄKURSSIT


VERKKOKURSSIT