Julkaistu: 11. huhtikuuta 2022

Arekeel aitab soome keele õppijat

 

Kõigil inimestel on õigus saada arusaadavat teavet, tunda rõõmu oma igapäevaste asjaajamistega hakkama saamise üle ning nautida lugemist. Keeleõppijaid aitab siinjuures arekeel (sm selkokieli), mis on lihtsustatud, kergesti loetav ja mõistetav keel.

Et olla kursis teemadega, mis on Soomes päevakajalised ja populaarsed, tasub jälgida kohalikku meediat. Kui kolitakse Soome elama või hakatakse alles keelt õppima, võib olla tavalistest uudistest veel raske aru saada. Uudiste keel on keeruline, sõnad võivad tunduda liiga pikad ja kõnetempo kiire. Siin tulevad keeleõppijale appi Selkouutiset ja Selkosanomat.

Selkouutiset on Soome rahvusringhäälingus (Yle) igal argipäeval TV1 kanalil ja Yle Areena veebikanalis ülekantavad arekeelsed uudised, millele on lisatud ka subtiitrid. Lisaks saab Yle Radio Suomi raadiokanali vahendusel kuulata arekeelseid raadiouudiseid. Internetis on Yle leheküljel võimalik uudistest arusaamist kohe ka testida. Nimelt koostatakse iga päev raadiouudiste põhjal küsimused, millele antud vastuseid saab iseseisvalt kontrollida.

Lugemisoskust saab harjutada lugedes internetis ilmuvat ajalehte Selkosanomat. Ajalehe rubriigid on Soome, maailm, sport, kultuur ja argielu. Algajatele keeleõppijatele sobib hästi erirubriik Uutisia kuvilla, kus uudiste keskset ideed toetavad ka pildid.

Lugemishuvilistele pakuvad suurimat rõõmu kindlasti raamatud. Tihtipeale suunduvad täiskasvanud algajad keeleõppijad lasteraamatute poole. Miks mitte alustada kohe täiskasvanutele mõeldud raamatutest? Arekeelsete raamatute valik on päris suur. Raamatuid leidub teatmeteostest krimkadeni. Arekeelne raamat võib olla näiteks mugandus mõnest varem ilmunud raamatust või siis algupärane teos, mis ongi kirjutatud mõeldes teatud sihtrühma peale (näiteks sisserändajate, vaeglugejate või erivajadustea inimeste peale). Soomes raamatukogusid külastades tasub kindlasti küsida, kas nende valikus on arekeelseid raamatuid. Mida enam on huvilisi, seda rohkem täiendatakse ka raamaturiiuleid. Arekeelsete raamatute huvilistele on Facebooki loodud ka oma rühm, kus vesteldakse iga kuu erinevast teosest ja harjutatakse koos tekstist arusaamist.

Üha enam leidub internetis arekeelset infot ka erinevate eluliste ja argiste teemade kohta. Näiteks jagatakse lihtsamas soome keeles infot Soome ühiskonna kohta või antakse juhiseid, mida teha olukorras, kui jääd Soomes töötuks. Soome sotsiaalkindlustusamet Kela on avaldanud olulisema info ka täiesti arekeelsel veebilehel. Arekeelt arendav Selkokeskus on oma koduleheküljele koondanud ka pika nimekirja lehekülgedest ja praktilistest võrguväljaannetest, mis hõlmavad näiteks ettevõtluse, tervise, laste kasvatamise ja vaba ajaga seotud teemasid.Elo 2/2022