Kaksoisvaltion haaveilija

Seppo Zetterberg

Docendo, 2020

Kaksoisvaltion haaveilija -teoksen kansi

Professori Seppo Zetterbergin työtahti ei näytä hiipuvan eläkkeelläkään. Eikä työn laadussakaan ole moitteen sijaa. Zetterbergin viimeinen julkaisu on oikea makupala Viron historian harrastajille. Kirjan sisältö on vankkaa, huolellisesti lähdeaineistoon perustuvaa historiantutkimusta, mutta silti kirja on helppolukuinen kuin kioskidekkari.

Kirjan punaisena lankana on yksi Viron merkittävimmistä valtiomiehistä, Konstantin Päts ja hänen pyrkimyksensä lähentää Viro ja Suomea, jopa kaksoisvaltioon asti. Pätsin suhtautumista Suomeen esitellään vuoden 1905 vallankumouksesta lähtien, mutta varsinaisesti kirjan fokuksessa on ajanjakso 1918–1940, eli Viron itsenäistymisestä Viron neuvostomiehitykseen. Pätsin pyrkimykset kulminoituivat ajanjakson molempiin päihin: hän teki sekä vuonna 1918 että vuonna 1940 Suomelle kirjalliset ehdotukset suomalais-virolaisen kaksoisvaltion muodostamisesta. Vaikka Suomessakin oli kaksoisvaltion puoltajia, merkittävimpänä P. E. Svinhufvud, ei hanke missään vaiheessa saanut Suomessa laajempaa kannatusta.

Konstantin Pätsin pyrkimysten lisäksi kirja antaa hyvän yleiskuvat Viron poliittisesta historiasta sotien välisenä aikana. Tätäkin tärkeämpää lisävalaistusta teos antaa Suomen ja Viron poliittisista suhteista tuona aikana. Juuri Konstantin Päts teki ensimmäisen Suomeen suuntautuneen valtiovierailun vuonna 1922 ja ensimmäisen Suomen presidentin tekemän valtiovierailun kohteena oli juuri Viro. 1930-luvulla Suomen ja Viron valtionpäämiehet tekivät vuorovuosina vierailuja yli Suomenlahden. Vaikka vierailut olivat luonteeltaan epävirallisia, niin niiden tuloksena sovittiin mm. Suomenlahden sulkemista koskevasta salaisesta sotilaallisesta yhteistyöstä.

Seppo Zetterbergin massiivinen Viron historia -teos osoitti, että myös historiaa käsittelevästä teoksesta voi tulla myyntimenestys. Toivon vilpittömästi, että myös tämä kirja nähdään myydyimpien kirjojen listalla. Niin paljon kirja sisältää sellaista, joka mielestäni jokaisen suomalaisen – ja myös virolaisen – tulisi tietää.

Heikki Rausmaa

Elo 4/2020