Tuglas-seura ja suomenvirolaiset

Tuglas-seura tekee virolais-suomalaista kulttuuriyhteistyötä jo vuodesta 1982. Seura esittelee virolaista yhteiskuntaa ja kulttuuria Suomessa (lisää tietoa viron kielestä ja kulttuurista Suomessa) ja suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria virolaisille.

Tuglas-seura on jo kolmen vuosikymmenen ajan esitellyt virolaista kulttuuria Suomessa ja suomalaisille. Vuonna 2011 virolaisista tuli Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä. Tilastokeskuksen mukaan viime vuosina Suomeen on muuttanut vuosittain tuhansia virolaisia. Vuonna 2015 Suomessa asui 48 087 viroa äidinkielenään puhuvaa ihmistä, joista puolet pääkaupunkiseudulla (vrt. kymmenen vuotta sitten Suomessa asui 15 336 vironkielistä). Uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa yhdeksi Tuglas-seuran toimintasuunnaksi onkin muodostunut Suomessa asuvien virolaisten kotoutumisen edistäminen kulttuurin tarjoamin keinoin.

Tuglas-seuran kotoutustoiminta perustuu Opetus- ja kulttuuuriministeriön maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin (2009) ja Valtion kotouttamisohjelmaan 2012–2015, jossa linjataan: “Maahanmuuttajien mahdollisuus kotoutua Suomeen edellyttää pääväestön ja maahanmuuttajien kohtaamista sekä eri väestöryhmien vuorovaikutuksen onnistumista. Taiteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avulla voidaan luoda yhteistoimintaa, joka mahdollistaa maahanmuuttajien ja pääväestön välisen vuorovaikutuksen sekä maahanmuuttajien osallisuuden. Toimiala on keskeinen maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin vaalimisen ja kehittämisen, mutta myös aktiivisen kansalaisuuden kannalta.

Tuglas-seura tarjoaa kohtaamispaikan suomenvirolaisille ja Virosta kiinnostuneille suomalaisille Eesti Maja – Viro-keskuksessa Helsingin Suvilahdessa. Seura järjestää Eesti Majassa kaikille avoimia tilaisuuksia, luentoja, seminaareja, konsertteja, näyttelyitä, viron ja suomen kielen kursseja ja kulttuurimatkoja.

Tuglas-seura tiedottaa tapahtumistaan suomeksi verkkosivullaan www.tuglas.fi, Viro-keskuksen verkkosivuilla ja Facebook-sivulla www.facebook.com/tuglasseura. Viroksi tapahtumista tiedotetaan Facebookissa Eesti kultuur Soomes.

Tuglas-seura toteuttaa kulttuuriin ja kotouttamiseen liittyviä palveluja yhteistyössä sekä Viron että Suomen valtionhallinnon, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Seura tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien Suomessa toimivien Viro-toimijoiden kanssa (suomenvirolaisten omat järjestöt, Viron suurlähetystö, Viron Suomen-instituutti, Suomen Viro-yhdistysten liitto) sekä suomen kieltä ja kulttuuria Virossa esittelevän Suomen Viron-instituutin kanssa.

Tuglas-seuraan kuuluu n. 3 000 jäsentä. Seuralla on paikallisjärjestöt Oulun, Lappeenrannan, Lahden, Kotkan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Turun, Kuopion ja Tampereen seuduilla. Näiden paikallisyhdistysten kautta seura tavoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat virolaiset.

Vuonna 2015 Tuglas-seuran johtokunta hyväksyi Tuglas-seuran kotoutusstrategian.

Tuglas-seura on toteuttanut ja toteuttaa seuraavia suomenvirolaisille (lapset ja nuoret, perheet, kulttuuritoimijat, opettajat) suunnattuja koulutus- ja kotoutushankkeita:

Suomen kielen kurssit

Vuonna 2011 alkaneet suomen kielen kurssit ovat saavuttaneet nopeasti Suomessa asuvien virolaisten suosion. Suomen ja viron kielisukulaisuus ja kontrastiivinen opetusmenetelmä mahdollistavat nopean etenemisen ja kielitaidon ripeän karttumisen.

Külla tuleb… Virolaista kulttuuria Suomen virolaisille lapsille ja nuorille

Vuodesta 2012 Tuglas-seura on järjestänyt Külla tuleb… -tapahtumasarjaa kouluikäisille suomenvirolaisille lapsille ja nuorille. Virolaisten eri kulttuurialojen edustajien vierailut tukevat oman äidinkielen ylläpitoa ja oman kulttuurin tuntemusta.

Tapahtumasarjaa ovat tukeneet Koneen säätiö, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus.

Sinuiksi Suomen kanssa -tapahtumasarja

Vuodesta 2013 Tuglas-seura on järjestänyt tapahtumasarjaa, jossa esittellään suomenvirolaisille viroksi suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Tapahtumasarjan rahoittaja on Jenny ja Antti Wihurin säätiö.

Soomest.fi -sivusto

Tuglas-seuran yllapitämällä verkkosivulla Suomessa asuville virolaisille kerrotaan viroksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä mahdollisuuksista ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria.

Verkkosivu on luotu Jenny ja Antti Wihurin säätiön tuella

Viron äidinkielenpäivä 14.3.

Tuglas-seura järjestää maaliskuussa yhteistyössä Vironkielisen opetuksen seuran, Viro-instituutin ja Viron suurlähetystön kanssa äidinkielenpäivän tapahtuman, jossa lapsille ja vanhemmille puhutaan äidinkielen merkityksestä ja jaetaan vironkielisen kirjoituskilpailun palkinnot.

Viron äidinkielenpäivän järjestämistä tukee Viron kulttuuriministeriö

Viron kielen opettajien kevätkoulutus ja opettajien päivän syyskoulutus

Kevään koulutuspäiville osallistuvat vapaan sivistystyön piirissä viroa vieraana kielenä opettavat ja koulujen oman äidinkielen opettajat. Syksyn koulutuksiin osallistuvat myös suomalaisissa kouluissa työskentelevät virolaiset muiden aineiden opettajat.

Koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä Vironkielisen opetuksen seuran kanssa.

Koulutuspäivien järjestämistä tukee Viron opetus- ja tiedeministeriö.

Emakeel on oma keel -esite

www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf

Keväällä 2013 Tuglas-seura julkaisi esitteen oman äidinkielen merkityksestä vieraskielisessä ympäristössä.

Esitteen julkaisemista tukivat Koneen Säätiö sekä Viron Opetus- ja tiedeministeriö.

Selvitys “Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään” Mikko Lagerspetz 2011 (OKM)

www.tuglas.fi/tiedostot/Vironkielisten_maahanmuuttajien_osallistuminen.pdf

Tutkimuksen rahoitti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.