Julkaistu: 23. lokakuuta 2023

Solaride murtaa myyttejä ja ajaa auringon voimalla tulevaisuuteen

 

Elettiin vuotta 2020, kun kahdelle Tarton yliopiston opiskelijalle pälkähti päähän ajatus tehdä mahdottomasta mahdollista: valmistaa Baltian ensimmäinen aurinkokennoauto ja osallistua sillä aurinkokennoautojen maailmanmestaruuskisoihin Australiassa. Huimapäisestä ideasta on nyt sukeutunut kokonainen koulutushanke, jolla edistetään tulevaisuuden lahjakkuuksien urapolkuja.

Kutsekodan (Viron ammatillisten tutkintojen säätiö) tekemän tutkimuksen mukaan Virosta puuttuu kymmenen vuoden kuluttua kolmasosa teollisuuden tarvitsemista insinööreistä. Jos näin todella käy, kyse on merkittävästä iskusta teollisuussektorin kehitykselle ja sen myötä myös valtion verotuloille. Ongelma on vakava ja siihen on ryhdyttävä etsimään ratkaisuja välittömästi.

Tutkimuksissa on samaten käynyt ilmi, että tekniikan alan osaamisen lisäksi Virossa nähdään kehittämistarvetta yleisissä työelämätaidoissa, etenkin itsensä johtamisen taidoissa sekä ongelmanratkaisu- ja viestintätaidoissa. Kutsekodan tutkimusanalyytikko Anneli Leemet on todennut, että virolaiset työnantajat odottavat työntekijöiltä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, samaten kykyä analysoida omaa toimintaansa ja sopeutua muutoksiin, joihin täytyy nykypäivänä olla valmiina.

Aurinkoauto valmistuu leveysasteilla, joilla auringon näkee harvoin

Aurinkoautohanke käynnistyi juuri ennen koronapandemian puhkeamista. Kriisi ja kokonaiskuvan puuttuminen tilanteesta olivat koitua kohtalokkaiksi koko projektille. Solariden toimitusjohtajan Kristel Leifin mukaan tulevaisuus näytti pahimmillaan varsin toivottomalta. ”Oli pienestä kiinni, että Solariden tarina olisi loppunut yhtä nopeasti kuin alkoikin. Rahoituksen hankkiminen opiskelijoiden aurinkoautoprojektille vaikutti kriisioloissa mahdottomalta tehtävältä, sillä kaikki sidosryhmät keskittyivät omien liiketoimintojensa pelastamiseen”, kuvailee Leif, joka tuolloin toimi tiiminsä markkinointimentorina.

Rohkea yrittäminen ja sitkeä työ kantoivat lopulta hedelmää. Ensimmäisenä projektia päätti lähteä tukemaan autoja kehittävän Auve Tech -yhtiön perustaja Väino Kaldoja. Syynä ei ollut suinkaan aurinkoauto itsessään, vaan se tosiasia, että tämän kaltaiset tuotekehitysprojektit ovat omiaan edistämään ja kehittämään insinöörikoulutusta. Saman näkemyksen jakoi myös Solariden tukijaksi lähteneen Magnetic MRO:n toimitusjohtaja Risto Mäeots, ja pian neuvottelupöydän ääreen istuivat myös Tarton yliopiston ja Tallinnan teknillisen yliopiston eli TalTechin edustajat.

Yhteistuumin todettiin, että hankkeen arvokkain ja merkityksellisin osa ei ole aurinkokennoauton kehittäminen Virossa, vaan ne kokemukset, tiedot ja taidot, joita nuoret voivat työn parissa hankkia. Tältä pohjalta muotoiltiin myös hankkeen missio: Solaride inspiroi nuoria ja kehittää tulevaisuuden tekijöitä käytännön haasteiden, yhteistyön ja Solaride-akatemian avulla.

Solaride-akatemia

Solaride-akatemian perustamista alettiin valmistella keväällä 2021, ja tähän mennessä se on ehtinyt järjestää jo yli 50 koulutusta. Akatemia on itse asiassa mentorointi- ja koulutusohjelma, joka tukee hankkeeseen osallistuvien nuorten kehitystä, auttaa heitä ratkomaan Solaridessa vastaan tulevia haasteita ja antaa eväitä työmarkkinoilla menestymiseen. Ohjelma koostuu neljästä osasta: käytännön taidot, erikoisalan koulutukset, henkilökohtainen kehittyminen ja johtajien koulutusohjelma. Kaikkia osa-alueita tukee säännöllinen mentorointi, jota tehdään yhteistyössä alan huippuasiantuntijoiden ja -johtajien kanssa.

”Solaride-akatemia on nykyaikainen oppimisformaatti, joka tarjoaa erinomaista käytännönläheistä täydennystä akateemiselle koulutukselle monitieteisen ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. Kyse on erityislaatuisesta yhteistyöhankkeesta, joka tuottaa arvoa niin tulevaisuuden lahjakkuuksien kehittämisen kuin tekniikan alan koulutuksen popularisoinnin kontekstissa”, totesi TalTechin vararehtori Hendrik Voll.

Oman tiimin kehittämistoiminnan lisäksi Solaride on panostanut vahvasti insinööritieteiden tunnetuksi tekemiseen nuorempien koululaisten ja opiskelijoiden parissa. Esimerkiksi kuluvalla lukukaudella pidetään sata Takaisin kouluun -vierailuluentoa Viron peruskouluissa ja lukioissa ja järjestetään monia työpajoja. Syksyllä 2022 toteutettiin Build-a-Thon Energy -ohjelmistokehitystapahtuma, johon osallistui lähes 70 uransa alkutaipaleella olevaa insinööriä. Lisäksi on käyty esiintymässä niin bisnesfoorumeissa kuin nuorisotapahtumissa. Myös virolaisten nuorten osallistuminen aurinkoautojen maailmanmestaruuskisoihin kasvatti varmasti mielenkiintoa insinöörin ammattia kohtaan.

Solar Challenge Morocco 2021

Helmikuussa 2021 Australiasta kantautui tieto, että Bridgestone World Solar Challenge on tuolta vuodelta koronan takia peruttu. Eurooppalaiset joukkueet löivät uutisen jälkeen viisaat päänsä yhteen ja päättivät järjestää korvaavan kisan Marokossa.

Monien vaiheiden ja hankaluuksien kautta Virossa lopulta valmistui Baltian ensimmäinen aurinkokennoauto, ja sillä lähdettiin kisaamaan aurinkoiseen Marokkoon. Kristel Leifin mukaan Solaride oli lopulta maailman ainoa Marokon kisaan paikalle selviytynyt joukkue omassa sarjassaan. ”Joukkue sai Marokosta paljon arvokasta tietoa ja kokemuksia ja toi kotiin aurinkokennoautoja valmistavan Lightyearin myöntämän palkinnon kovinta taisteluhenkeä osoittaneelle tiimille. Lightyear on muuten saanut alkunsa aurinkoautokisoihin osallistuneesta Hollannin joukkueesta”, Leif kertoo.

kilpa-auto huollossa

Solaride aurinkoautojen kilpailussa Marokossa 2021.
Kuva: Solaride

Taival Marokkoon oli koettelemuksia täynnä – loppujen lopuksi matkaan lähdettiin aurinkoautolla, jolla oli ennen lähtöviivaa ajettu parisataa metriä. Nuoret insinöörit viimeistelivät auton Marokossa niin varmaan kuntoon, että sillä ehdittiin kisata melkein tuhat kilometriä ennen kuin kuumuus, huonot tieolot ja terveyssyyt pakottivat jättämään leikin kesken. Maaliviiva ylitettiin symbolisesti neljää rengasta vierittäen. Kokemukset sytyttivät nuorissa entistä suuremman intohimon hankkeen viemiseen seuraavalla kaudella aivan uudelle tasolle.

Aurinkoautojen MM-kisat Australiassa

Syksyllä 2023 Solariden tiimin on viimein tullut aika pakata auto sekä työkalut, hitsauslaitteet ja muut tykötarpeet valmiiksi Australian matkaa varten ja todistaa maapallon toisella puolen, että Viro on insinöörimaa! Solariden talous- ja kumppanuussuhteista vastaavan johtajan Karl-Tanel Paesin mukaan joukon taustalla ei ole tukena suuria autonvalmistajia. ”Me emme pysty kilpailemaan Saksan, Japanin tai Yhdysvaltojen kanssa. Mutta me tulemme maasta, jossa toimitaan säästeliäästi, keksitään ratkaisuja ja viedään loppuun se, mikä on aloitettu”, Paet viittasi mahdollisuuteen panostaa hankkeeseen niin yksityishenkilönä kuin yrityksenä.

Vuonna 1987 ensimmäistä kertaa järjestetyn Bridgestone World Solar Challengen (BWSC) sanotaan olevan yksi maailman haastavimmista moottoriurheilukilpailuista. Sen yhtenä tarkoituksena on osoittaa, millaisiin suorituksiin voidaan yltää, kun nuoret ja lahjakkaat insinöörit antavat panoksensa vihreän teknologian kehittämiseen. Kun autot lokakuun lopulla lähtevät 3 022 kilometrin pituiselle taipaleelle Darwinista Adelaideen, vastassa ovat äärimmäinen kuumuus, haastavat maastot ja arvaamattomat tieolot. Reitti läpäistään noin viikossa ja kilpailuaikataulu on suunniteltu niin, että päivittäin kello viideltä iltapäivällä autot pysähtyvät ja tiimit pystyttävät leiripaikan sinne, missä sattuvat tuolloin olemaan. Matka jatkuu aamulla kello kahdeksan. Koetukselle pannaan siis niin joukkueiden tekniset taidot kuin työmoraali ja henkinen kantti.

Kilpailussa, jota seuraa lähes 15 miljoonaa katsojaa ja jossa ovat mukana maailman huippuyliopistot, on kolme ajoneuvoluokkaa: challenger, adventure ja cruiser. Solaride kisaa cruiserilla, joka muistuttaa ulkonäöltään eniten tavallista autoa.

Monimuotoinen tiimi hankkeen menestyksen takeena

Kun TalTechin entinen vararehtori Sven Illing kysyi Kristel Leifiltä, mikä on Solariden kovien saavutusten ja vahvan ryhmän salaisuus, vastausta ei tarvinnut miettiä pitkään. Valttikorttina on ehdottomasti tiimin monimuotoisuus! Yliopistossa opiskelijat tekevät yhteistyötä enimmäkseen muiden oman alansa opiskelijoiden kanssa, mutta Solaride tuo yhteen kymmeniä nuoria kaikkialta Virosta, ja joukko on monenkirjava niin koulutaustaltaan, iältään, kokemuksiltaan kuin tiedoiltaan. Samalla tämä on koetinkivi, sillä joukon näkemykset ja visiot saattavat poiketa kovastikin toisistaan, mikä välillä johtaa konflikteihin. Toisaalta se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja kekseliäiden ratkaisujen löytämiseen. Juuri monimuotoinen henkilöstö erottaa Solariden selvästi muista nuorisohankkeista ja tuottaa kokemuksia, jotka vievät elämässä eteenpäin ja auttavat näkemään omaa erikoisalaa edemmäksi. Solaride kehittää aurinkokennoautoa kehittääkseen ihmisiä.

Suomennos Petteri Aarnos
Elo 4/2023