Julkaistu: 29. huhtikuuta 2024

Poliittiset voimasuhteet heittivät häränpyllyä Tallinnassa

 

Keskustapuolueen pitkä ylivalta Viron pääkaupungissa murtui pääsiäisen alla. Taustalla on korruptiotuomio, joka liittyy matkustajasataman kupeeseen rakennettavaan liikekeskukseen.

Maaliskuun viimeisellä viikolla Viron pääkaupungissa Tallinnassa tehtiin historiaa. Valtuusto hyväksyi kahden äänen turvin epäluottamuslauseen venäjänkieliselle kaupunginjohtajalle ja keskipuolueen (keskerakond) puheenjohtajalle Mihhail Kõlvartille. Samalla keskustan lähes 19 vuotta kestänyt ylivalta Tallinnan valtuustossa päättyi.

Keskipuolue on Virossa perinteisesti hyvin riippuvainen venäjänkielisistä äänestäjistä. Puolue on jo vuosikymmeniä sitten onnistunut profiloitumaan heidän puolestapuhujaksi. Niinpä Viron venäjänkielisessä äänestäjäkunnassa puolueen kannatus on kymmenen kertaa suurempi kuin virolaisten joukossa: vastaavasti 43 ja neljä prosenttia.

Parhaiten tämä kannatus on realisoitunut kuntavaaleissa, joissa äänioikeus on paitsi Viron kansalaisilla, myös Virossa asuvilla muiden maiden kansalaisilla. Erityisen selkeästi tämä näkyy pääkaupungissa Tallinnassa, jossa keskipuolue on venäjänkielisten äänten turvin onnistunut kuntavaaleista toiseen saamaan kaupunginvaltuustossa ehdottoman enemmistön (eli yli 50 prosenttia valtuustopaikoista).

Maaliskuun lopussa koetun historiallisen muutoksen siemen kylvettiin jo vuoden 2021 kuntavaaleissa, joissa keskusta ylsi Tallinnassa ”vain” 45,4 prosentin kannatukseen. Se nappasi kuitenkin sosiaalidemokraatit apupuolueekseen ja säilytti valta-asemansa.

Ylivaltansa turvin keskipuolue on pystynyt hallitsemaan pääkaupunkia miten tahtoo. Opposition kritiikki on kohdistunut ennen kaikkea lihavaan hallintokoneistoon, jota on oppositiopuolueiden mukaan paisutettu lukemattomilla poliittisilla nimityksillä. Osa ”puoluesidonnaisesta ravintoketjusta” on syytösten mukaan ollut vähäpätöisiä tehtäviä puolueen työmuurahaisille, osa puolestaan kaupungin omistamien yhtiöiden ja säätiöiden hallintoneuvostopaikkoja palkintona isomman kaliiberin keskustalaisille.

Myös pääkaupungin mediakoneisto on ollut kritiikin kohteena. Tallinnalla on ollut lukuisia lehtiä, verkkopalveluita ja jopa oma tv-kanava. Kaiken tämän lisäksi vielä viestintäosasto. Arvostelijoiden mukaan tämä pieni mediaimperiumi on ollut enemmän tai vähemmän keskipuolueen propagandaväline.

Keskipuolueen lähes kaksi vuosikymmentä kestänyttä valtakautta ovat värittäneet myös lukuisat korruptioskandaalit oikeusjuttuineen. Korruptio olikin lopulta se, joka puolueen kaatoi.

Tähän kevääseen asti korruptiotapaukset ovat henkilöityneet tiettyihin ihmisiin eikä keskusta puolueena ole joutunut niistä vastuuseen. Maaliskuun puolivälissä Tallinnan hovioikeus kuitenkin tuomitsi puolueen entisen puoluesihteerin lisäksi myös keskustan puolueena vaikutusvallan kauppaamisesta. Sen maksettavaksi tuli miljoonan euron sakko.

Tuomio liittyy Tallinnan matkustajasataman kupeeseen nousevan Porto Franco -liikekeskuksen rakennusprosessin alkuaikoihin. Tuomion mukaan liikekeskusprojektia edistänyt liikemies Hillar Teder ja keskipuolueen entinen puoluesihteeri Mihhail Korb pyrkivät vaikuttamaan kaupunginjohtaja Mihhail Kõlvartiin, jotta Tederin yhtiö olisi saanut liikekeskuksen sisäänajoväylän rakentamiseksi tarvittavaa maata halvemmalla kuin keskipuolueen hallitsema valtuusto alun perin vaati. Eesti Ekspress -viikkolehden mukaan Teder lahjoitti puolueelle 120 000 euroa ja sai tarvittavan maa-alueen lähes kolme kertaa halvemmalla.

Kõlvart ei ollut oikeudessa syytettynä, mutta kun hänen johtamansa puolue tuomittiin korruptiosta, Tallinnan sosiaalidemokraatit käänsivät kelkkansa yhtymällä epäluottamuslauseeseen. Niinpä 41 valtuutettua 79:stä äänesti 26. maaliskuuta kaupunginjohtajan pois palliltaan ja samalla keskipuolueen pois pääkaupungin valtapuolueen paikalta.

Tallinnassa yritetään nyt koota neljän puolueen liittoumaa hallitsemaan pääkaupunkia. Siinä ovat sosiaalidemokraattien lisäksi mukana reformipuolue, liberaali Viro 200 ja konservatiivinen Isama. Isamaata lukuun ottamatta kokoonpano on sama kuin Viron nykyhallituksella.

Uudet valtapuolueet ovat luvanneet ensi töikseen uudistaa hallintokoneiston ja karsia kaupungin omistamaa mediaa. Tallinnalle kansainvälistäkin kuuluisuutta tuoneen ilmaisen joukkoliikenteen kohtalo on vaakalaudalla, mutta se jakaa mielipiteitä uuden koalition sisällä. Reformipuolue haluaisi joukkoliikenteen ilmaisuudesta eroon, demarit haluavat säilyttää sen. Tämä ei ole reformipuolueelle kuitenkaan kynnyskysymys, joten ilmainen joukkoliikenne säilynee ainakin toistaiseksi.

Oman lusikkansa soppaan on tuonut Isamaa-puolue, joka sitoi julkisuudessa osallistumisensa Tallinnan valtaliittoumaan Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten äänioikeuteen kuntavaaleissa. Oikeistopuolueet ovat puhuneet äänioikeuden poistamisesta Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien, vaikka oikeusoppineet ovat pitäneet tätä ongelmallisena. Huhtikuun alussa reformipuolue kuitenkin lähti tukemaan Isänmaan ajatusta ja lupasi viedä parlamenttiin lakialoitteen kaikkien kolmansien maiden kansalaisten äänioikeuden poistamista (joka ei vaatisi perustuslain muuttamista). Vielä on epävarmaa, koskisiko kuntavaalien äänioikeuden poistaminen myös liittolaismaiden, kuten Britannian tai Yhdysvaltojen, kansalaisia vai pyritäänkö heidän äänioikeutensa turvaamaan esimerkiksi rajaamalla Nato-maat EU- ja ETA-maiden tavoin kolmansien maiden käsitteen ulkopuolelle.

Sosiaalidemokraatit, jotka ovat mukana sekä Viron hallituksessa että Tallinnan uudessa liittoumassa, vastustavat hallituskumppani reformipuolueen ehdotusta. Lakialoitteella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet läpimenoon, mikäli parlamentin oppositiopuolueet Isamaa ja konservatiivinen kansanpuolue Ekre tukevat sitä. Ainakin maailmankatsomuksellisesti niiden pitäisi.

Tallinnan kaupungin valtapelissä on tätä kirjoitettaessa joka tapauksessa vielä paljon epävarmaa. Neljän puolueen liittouman taival tulee olemaan takuulla hankala, sillä kun kaupunginhallituksen entiset jäsenet ovat palanneet valtuustoon ja Ekre-puolue ei liity koalitioon, uusilla valtaa pitävillä on kaupunginvaltuustossa erittäin niukka, vain yhden äänen enemmistö.


Elo 2/2024