Julkaistu: 7. helmikuuta 2024

Puurakentamisen renessanssista Virossa

 

Puu on useimmiten ollut taloudellisten ja toiminnallisten näkökulmien sanelema rakennusmateriaalivalinta, mutta tätä nykyä se ei suinkaan kuulu edullisimpien vaihtoehtojen joukkoon. Nykyään puuta arvostetaan ja suositaan rakennusmateriaalina enemmän kuin koskaan ennen.

Satojen vuosien ajan puu oli alueellamme merkittävin rakennusmateriaali monista syistä: sitä oli helposti saatavissa ja se oli kiveä edullisempaa. Mikä tärkeintä, talvisin puutalot lämpenivät nopeammin ja keräsivät vähemmän kosteutta kuin kivitalot. Toisaalta kivitalot olivat kestävämpiä, edustavampia ja paloturvallisempia, joten vauraamman herrasväen asuinrakennukset ja edustustilat pystytettiin kivestä. Tallinnassa kaupunginmuurin sisäpuolelle sai rakentaa vain kivitaloja. Muissa kaupungeissa puuta käytettiin asuintalojen rakennusmateriaalina turhankin paljon. Tämän tavan katastrofaaliset seuraukset tulivat ilmi viimeistään vuonna 1775 Tartossa, kun suuri osa kaupungin keskustasta paloi kerralla maan tasalle. Tallinnan ohella Pärnun keskikaupunki oli kivitalojen valtakuntaa, muissa kaupungeissa ja maaseudulla pitäydyttiin enimmäkseen puurakentamisessa.

Oman jälkensä kaupunkikuvaan jätti Pietari Suuren määräämä kivirakentamisen kielto. Venäjän joukot valtasivat nykyisen Viron alueet suuressa Pohjan sodassa vuonna 1710 ja Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 ne liitettiin virallisestikin osaksi tsaarin valtakuntaa, jolloin kielto tuli voimaan täälläkin. Nevan rantojen suolle oli alettu rakentaa valtakunnan uutta pääkaupunkia, jonka työmaille kuljetettiin kiveä läheltä ja kaukaa – ja selvä se, että paljon hyvää rakennuskiveä sisältänyt Viron maaperä oli merkittävä raaka-aineen lähde. Pietari Suuren kuoltua vuonna 1725 kielto alkoi vähin erin lieventyä, mutta silti voidaan hyvällä syyllä todeta etenkin 1700-luvun alkupuoliskon olleen Virossa käytännöllisesti katsoen puhtaasti puurakentamisen aikaa.

Ruhnun vanha kirkko, sisäkuva

Ruhnun vanha kirkko on Viron vanhin säilynyt puurakennus
Kuva: Toomas Tuul

Viron vanhimmat meidän päiviimme säilyneet puurakennukset ovat peräisin Pohjan sotaa edeltäneeltä Ruotsin vallan ajalta. Ruhnun saaren kirkko, joka on tiettävästi rakennettu vuosina 1643–44, on kuin ihmeen kaupalla selvinnyt kaikista vuosisatojen mittaan käydyistä sodista. Niin on tehnyt myös Viron ulkoilmamuseon rakennuskantaan nykyään kuuluva Sutlepan kappeli. Sen tarkka rakennusaika ei ole tiedossa, mutta ajoittuu joka tapauksessa 1600-luvulle. Vanhimpiin säilyneisiin puurakennuksiin lukeutuu myös Keskveren kartanon päärakennus, ns. Urbaltisch-tyylinen asuinrakennus manttelihormeineen, pienine ruutuikkunoineen ja korkeine aumakattoineen.

sutlepan kappeli, ulkokuva

Sutlepan kappeli (Rocca-al-Mare, Tallinna)
Kuva: Toomas Tuul

Keskveren kartano puiden keskellä

Keskveren kartano (Läänemaa)
Kuva: Tiina Tammet

1800-luku oli puurakentamisen kukoistuskautta ja tuolta ajalta peräisin oleva rakennuskanta on monipuolista niin tyylisuuntien kuin käyttötarkoitustenkin osalta. Puun etuja olivat ennen kaikkea hyvä saatavuus ja edullinen hinta, ja uusien sahojen perustaminen paransi tilannetta tältä osin edelleen. Kesälomailun yleistyminen kasvatti tarvetta kausiluonteisessa käytössä oleville rakennuksille, ja puutalojen todettiin soveltuvan loma-asunnoiksi kivitaloja paremmin. Toisaalta maaorjuuden lakkauttaminen ja talonpoikien liikkumisvapaus yhdessä teollisuuden kehittymisen kanssa johti kaupunkien nopeaan kasvuun. Kaupunkiin saapuvien uusien työläisten majoittamiseen sopivat parhaiten juuri puutalot. Valtuustoissa käytiin jatkuvasti keskusteluita siitä, että kaupungeissa on velvoitettava kivirakentamiseen, mutta Suomesta poiketen tulokset jäivät laihoiksi ja Virossa suurimpiin kaupunkeihin nousi vuosittain satoja puutaloja. Valtaosa niistä oli vuokrataloja työläisille, mutta varsin paljon rakennettiin myös edustavia ja tilavia herrasväen asuintaloja.

Tallinnassa on säilynyt joukko 1900-luvun alun puutaloja, joissa on ”kaikki mukavuudet” eli keskuslämmitys, vesijohto ja kylpyhuone. Tuon aikakauden puurakentamisen symboliksi on kuitenkin muodostunut ns. Lender-talo – kaksirappuinen (paloturvallisuusvaatimus) ja kaksikerroksinen talo, jonka asunnot ovat yksinkertaisia hellahuoneita. Niitä ehti ennen ensimmäistä maailmansotaa nousta Tallinnaan useita tuhansia. Talotyyppi sai nimensä suunnittelijaltaan, nuorelta rakennusinsinööriltä Voldemar Lenderiltä. Talojen rakennuttajat olivat pääosin virolaisia, jotka olivat vaurastuneet kaupungissa niin, että pystyivät sijoittamaan pääomiaan vuokratalojen rakentamiseen. Paikallisvaalien äänioikeus perustui tuolloin varallisuuteen ja kiinteistöomistuksiin, ja Tallinnassa nimenomaan kansallisuudeltaan virolaisten äänioikeutettujen määrä kasvoi nopeasti. Niinpä vuoden 1904 kaupunginvaltuuston vaaleissa vei voiton venäläisten ja virolaisten yhteinen vaaliliitto, ja Tallinnaa aiemmin hallinneet baltiansaksalaiset joutuivat väistymään vallankahvasta. Puutalotyypille nimensä antanut Voldemar Lender valittiin vuonna 1906 ensimmäisenä virolaisena Tallinnan kaupunginjohtajaksi. Hän siis symboloi useammallakin tavalla virolaisten kaupunkilaistumista.

Puutaloja Tallinnassa

Tallinnassa on säilynyt paljon puutaloja ja restauroituina ne ovat nykyään arvostettuja asuintaloja. Lender-tyypin taloja Sügise-kadulla Kassisaban kaupunginosassa.
Kuva: Martin Siplane

Puurakentamisen suosio jatkui itsenäistyneessä Virossa aina toinen maailmansotaan saakka. Pelkästään kivitalorakentamiselle varattuja alueita onnistuttiin kyllä lopulta laajentamaan, mutta rajoitukset koskivat silti vain kaupunkikeskustoja. Riiasta ja Helsingistä poiketen Tallinnassa rakennettiin vielä 1930-luvulla Pelgulinnan, Kalamajan, Kadriorgin ja Kassisaban kaupunginosiin puutaloja. Näille ns. Tallinna-tyypin puutaloille on tunnusomaista talon keskellä oleva kivinen porraskäytävä. Sekä Lender- että Tallinna-tyypin talot ovat nykyään hyvin arvostettuja asuintaloja.

Puutaloja Tallinnassa

Viron itsenäistymisen jälkeen palomääräykset tiukkenivat ja alettiin rakentaa taloja, joissa on muurattu rappukäytävä. Erityisen paljon tällaisia taloa rakennettiin Tallinnassa ja talotyyppiä alettiinkin kutsua Tallinna-tyypin taloksi. Salme-katu, Tallinna.
Kuva: Toomas Tuul

Neuvostoaika toi tullessaan suunnanmuutoksen. Puu ei ensinnäkään ollut ihanteellinen materiaali rakentamisen nopeutta ja massamittaisuutta korostaneiden teollisten rakennusmenetelmien tarpeisiin, ja lisäksi laadukkaan rakennuspuutavaran saatavuus heikkeni. Puu syrjäytettiin siis rakennusalalla marginaaliin, yksityisrakentamisessa käytettäväksi raaka-aineeksi – sille oli käyttöä omakotitalo- ja mökkityömailla, kunnes kivestä tuli 1980-luvulla helpommin saatavissa oleva materiaali näitäkin tarpeita ajatellen.

huviloita Lahemaalla

Kesämökit suunniteltiin tavallisesti puusta rakennettaviksi. Võsu, Lahemaa
Kuva: Toomas Tuul

Matkalla takaisin juurille

Uudelleenitsenäistymisen aikaan tulimme itse asiassa puusta vieraantuneina. Rakennusalalla sitä ei pidetty materiaalina eikä minään, ja historialliset puutaloalueet miellettiin rappioseuduiksi, joilla asuu epäsosiaalista ainesta. Jopa kiinteistöjen hintakatsauksissa puu- ja kivitalot olivat omissa kategorioissaan.

Puurakentamisen uuden nousun merkittävimpiä kohteita on arkkitehti Jüri Okasin suunnittelema vanhalle rakennuspaikalle noussut ja aiempien rakennusten mittasuhteet huomioinut nykyaikainen huvila Saarenmaalla. Rakennus sai useita arkkitehtuuripalkintoja.

Tuulen suunta alkoi vähitellen kääntyä vuosituhannen vaihteessa, jolloin Viimsiin nousi muutamia huippuarkkitehtien suunnittelemia puuomakotitaloja. Vielä olennaisempi vaikutus asenteisiin oli ensimmäisillä puurakenteisilla julkisilla rakennuksilla. Oma osuutensa kehitykseen oli varmasti pohjoisnaapureillamme suomalaisilla, joiden tyylikästä ja johdonmukaisesti kehitettyä puurakentamista käytiin ihailemassa. Silti puuta käytettiin Virossa edelleen lähinnä viimeistelymateriaalina eikä niinkään rakenteissa. Pian tämäkin muuttui. Teknologian kehittämisen ohella puuteollisuudessa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota puun maineen parantamiseen ja suosion kasvattamiseen. Samalla käynnistettiin puuarkkitehtuurikilpailu, joka järjestettiin vuonna 2023 jo 21. kerran. Johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden tuloksena voimme nyt jo puhua virolaisesta puuarkkitehtuurista trendikkäänä ja huomattavana osana arkkitehtuurimme kokonaiskuvaa, eikä siihen enää suhtauduta marginaalisena harrasteluna.

omakotitalo

Perinteistä riihitaloa jäljittelevä moderni asuinrakennus Lahemaalla. Arkkitehtitoimisto Emil Urbel OÜ. Foto
Kuva: Emil Urbel

Viime vuosien kilpailuja tarkasteltaessa nousevat esiin selkeät suosikit niin rakennustyyppien kuin tilaajien osalta. Tämän vuosisadan ensimmäiset puuarkkitehtuurin taidonnäytteet edustivat useimmiten talonpoikaista traditionalismia – uusia asuinrakennuksia historiallisille sijoille, pihoille tai kyläympäristöihin – mutta sittemmin kuva on monipuolistunut. Talonpoikaistraditionalismi on edelleen in, mutta sen rinnalla näemme myös puurakenteisia julkisia rakennuksia, kuten kouluja, päiväkoteja, museoita ja toimistotaloja. Ilahduttavaa on etenkin valtion ja muun julkisen sektorin osuus hankkeista – sen toki voi edellyttääkin olevan hyvän arkkitehtuurin ja innovatiivisen materiaalien käytön puolestapuhuja.

Pelgulinnan lukio, ulkokuva

Puuarkkitehtuurikilpailu vuonna 2023 voitti Pelgulinnan lukio.
Kuva: Tõnu Tunnel, Puuinfo

Pelgulinnan lukio, sisäkuva

Pelgulinnan lukio
Kuva: Tõnu Tunnel, Puuinfo

Uutena ilmiönä ovat nousseet esiin niin sanotut mikrotalot – esimerkiksi vierasmajat, viikonloppuasunnot tai pikkutalot, joissa asutaan varsinaisen asuintalon rakentamisen ajan. Pienimuotoisuudestaan huolimatta mikrotalot ovat arkkitehdeille inspiroivia kohteita, jotka saattavat tarjota enemmän leikittelyn mahdollisuuksia kuin konventionaalisemmat ja normisidonnaiset julkiset rakennukset.

kelluva sauna

Puuarkkitehtuurikilpailussa on vuosien saatossa palkittu useita saunoja. Yksi mieleenjäävimpiä on arkkitehti Tomomi Hayashin suunnittelema kelluva sauna.
Kuva: Jakob Meier, Puuinfo

Pitkän aikaa puutalo tarkoitti käytännössä aina vaakahirsirakennusta, mutta 1900-luvulle tultaessa tapahtunut murros toi tullessaan pystyhirsitalot. 2000-luku taas on tuonut puurakentamiseen suurempia muutoksia kuin koko edellinen vuosituhat yhteensä. Massiivipuun rinnalle on tullut liimapuu, ja CLT eli ristiinliimattu massiivipuu avaa täysin uusia mahdollisuuksia niin puutalojen rakentamisessa kuin viimeistelyssä. On todella hienoa, että koko tämä mahdollisuuksien kirjo on olemassa ja sitä myös yhä enemmän hyödynnetään pienessä Virossa. Puu on ekologisena, hiiltä sitovana ja ihmiselle luonnostaan mieleisenä materiaalina palannut jäädäkseen.

Suomennos Petteri Aarnos
Elo 1/2024