Julkaistu: 14. tammikuuta 2021

Virolaisen metsäsaarekkeen miljöö ja linnut

 

Metsäsaarekkeet antavat virolaiselle maaseutumaisemalle aivan erityistä ilmettä. Peltojen yksittäiset tammet vielä koristavat maisemaa grafiikallaan. Kun peltoja on miljoona hehtaaria, maisematyyppi vallitsee kauniisti. Silti puolet Virosta on metsää ja neljännes suota.

Monet kiinnostavat lintulajit talvehtivat metsäsaarekkeissa. Saarekkeet antavat suojaa ja syötävää. Vanhat paksukaarnaiset puut ovat tärkeitä monelle lajille. Saarekkeissa kasvaa paljon jalopuita erityisesti saarnia ja vaahteroita.

Viitatiainen oksalla

Viitatiaisen läsnäolo kertoo monipuolisesta biotoopista.
Kuva: Samuli Haapasalo

Viitatiainen viihtyy monimuotoisissa, vaihtelevissa ja riittävän kokoisissa saarekkeissa yli talven. Suomeen asti tämän tiaislajin levinneisyys ei ulotu. Arka nokkavarpunen uskaltaa lintulaudalle. Lintu on Virossa paljon yleisempi kuin Suomessa. Meillä harvinainen pähkinänakkeli kiipeilee ylös alas vanhojen puiden runkoja ja oksia. Hauskan lisän tuo myös valkoselkätikka, joka löytää hyvää syötävää lehtipuuvaltaisissa saarekkeissa. Pähkinähakki, komea, suklaan ruskea varislintu on hauska nähdä. Keltasirkku ja punatulkku sekä monina leutoina talvina tikli, hemppo ja vihervarpunen viihtyvät maisemassa.

Lehtopöllö valitsee usein jo syksyllä tällaisen saarekkeen pesäpaikakseen – jos vain sopivan suuri kolo on tarjolla. Ympäröivillä pelloilla pyrähtää peltopyyparvi, joka löytää yöpymispaikan saarekkeen suojassa.

Pähkinänakkeli ja nokkavarpunen lintulaudalla

Ketterä pähkinänakkeli ja vahva nokkavarpunen kohtaavat talviruokinnalla.
Kuva: Samuli Haapasalo

Metsäsaarekkeissa on monasti myös virolainen maatalo, esim. länsirannikolla rehielamu. Pitkänmuotoinen hirsirakennus on usein edelleen ruokokattoinen ja hirsisen rakennuksen perusta luonnonkiveä – varsin ekologinen siis. Pihapiiri pensaineen on tärkeä osa miljöötä, myös linnuille. Monissa myös suomeksi käännetyissä kirjoissaan virolainen nykykirjailija Tõnu Õnnepalu on pohtinut maaseudun hiljenemistä, jolla on luonnollisesti vaikutuksensa vanhaan virolaiseen maisemaan.

Mainitsemistani linnuista melkein kaikki ovat paljon vähälukuisempia Suomessa kuin Virossa. Niinpä virolainen metsäsaareke antaa kulkijalle hienon kokemuksen, talvellakin eksoottisen tunnelman rikkaasta lintulajistostaan ja lintujen runsaasta lukumäärästä.

Myös monen puiston ja vanhan, pian 800-vuotisen kivikirkon ympäristön miljöö muodostaa näitä kauniita virolaisia metsäsaarekkeita lintuineen. Kaikkialla luonnon monimuotoisuus nousee maiseman keskeiseksi sisällöksi. Tunnen metsäsaarekkeista nousevan inspiraation soivan niin virolaisessa, usein moderneja piirteitä ihanasti omaksuneessa perinnemusiikissa kuin muidenkin genrejen musiikissakin yhtä lailla kuin kirjallisuudessa ja kuvataiteissakin.


Elo 1/2021